preloader

Uvod

UVOD

INPUT Csoport (takođe kao INPUT Group) je grupa kompanija koju je osnovao Tibor Kopasz (vlasnik i izvršni direktor) sa sedištem u Mórahalomu. Grupa je prošla 10 godina na hortikulturnom tržištu sa prometom od 8,6 m EUR godišnje i 30 zaposlenih. INPUT Grupa opslužuje uzgajivače sa cele teritorije ali uglavnom iz južnog dela Mađarske uz stručnu konsultantsku kuću, kvalitetne proizvode, tehnička rešenja.

UVOD

Grupa se sastoji od 7 kompanija predstavljenih na dole navedenom grafikonu. Prva 3 preduzeća – Móra-Input Ltd., Maros Farmer d.o.o. i M-Input d.o.o. – su maloprodajna preduzeća. 2 kompanije kao Biokál International d.o.o. i M-Inpex d.o.o. su proizvodna preduzeća. M-Gold d.o.o. i M-Aqua d.o.o. pružaju prateće usluge prethodno pomenutim proizvodnim preduzećima u vidu distributivnih i građevinskih delatnosti.

Grupa se sastoji

Grupa

1. Móra-Input d.o.o.

Osnovana je 2010. Móra-Input d.o.o. ostvaruje najveći promet u Grupi sa približno 5 m EUR po FY 2020.

Na početku, firma je imala samo prodajnu aktivnost za pesticide, đubriva, semenke i peat. Doduše, vlasniku je bilo jasno da potrebe uzgajivača nisu zadovoljene tržištem i da ima poslovne potencijale. Na osnovu realizovanih potreba, uloženi su ogromni napori da se izgradi mreža za uzgajivače i kupce - na početku za jug Mađarske - do sada za celu zemlju.

Kompanija odnedavno ima 3.000 članova objedinjenih u mrežu gde se pružaju usluge voznog parka (uključujući profesionalne savetodavne usluge dostupne za 24 sata, usluge telefona sa popustom, redovne profesionalne događaje ili posete plantažama itd.). Naši stručni konsultanti su visoko edukovani sa višegodišnjim radnim iskustvom, takođe su uključeni u bliske radove zajedno sa članovima na terenu i pružaju savetodavne usluge zaštite bilja. Kompanija kontinuirano obezbeđuje da uzgajivači budu obučeni, edukovani, informisani o vestima (tržišne karakteristike, tehnološka kretanja, pravni zahtevi, proizvodi). Organizuju se profesionalne večeri sa stotinama zainteresovanih posetilaca gde se promoviše seme svake godine. Jednom godišnje, otprilike 30-40 uzgajivača takođe ima priliku da poseti biljke u inostranstvu pomoću naših organizovanih putovanja sa pouzdanim poslovnim partnerima.

U proteklih 11 godina kompanija nije bila posvećena odabranom proizvođaču, stoga je bilo na raspolaganju više poslovnih partnerstava za podršku poslovnoj strategiji. Kompanija je spremna da zakorači u ekskluzivno partnerstvo sa namenskim proizvođačem za seme krompira i da bude posvećena samo ovom poslovnom partneru, takođe da obustavi partnerstvo sa drugim proizvođačima. Grupa ima uzgajivače sa potrebama od ~2 500 – 3 000 tona semenki krompira za Mađarsku godišnje.

2. Maros Farmer d.o.o.

Druga najveća kompanija u Grupi sa godišnjim prometom od 2,6 m EUR po FY 2020. osnovana je 2006. godine, a grupi je dodata akvizicijom 2015. godine.

Originalna aktivnost ovog entiteta bila je ista kao móra-Input Ltd.'s iako za ograničeni opseg proizvoda zbog posebnih uslova proizvodnje na bliskoj lokaciji. Usluge i struktura kompanije Móra-Input d.o.o. sada se primenjuju sa punim obimom proizvoda.

Od 2015. godine, Móra-Input d.o.o. je sproveo masivno proširenje portfolija i profesionalnu nadogradnju na Maros-Farmer d.o.o. Stoga godišnje ima 4 500 kupaca (takođe članova voznog parka Grupe). Zbog činjenice da je ta oblast imala samo obradive poljoprivredne useve, kompanija je shvatila nedostatak profesinalne podrške i preduzela relevantne korake da uspešno promoviše proizvodnju baštenskih useva.

Kao rezultat toga, članovi su počeli da rastu na primer peršun ili luk i zahteva snažnu podršku za poboljšanje ovog polja.

3. M-Ulaz d.o.o.

M-Input d.o.o. je maloprodajno preduzeće sa više od 6.000 poljoprivredno industrijskih proizvoda potrebnih za bilo koju vrstu rastuće aktivnosti za poljoprivrednike. To je treća najveća kompanija po prometu sa približno 0,7 m EUR za poslovnu 2020 godinu.

Kupci se na primer mogu naći na lageru: folije, torbe, najbolju opremu za bezbednost na radu, opremi za navodnjavanje, različitim baštenskim alatima, širokom spektru baštenskih i šumarskih mašina, kvalitetnim pumpama svih veličina i jačina ili alatima za napajanje po potrebi kupca.

4. M-Inpex d.o.o.

Od 2019. je jedna od proizvodnih kompanija u Grupi sa 50 hiljada EUR prometa za 2020 godinu. Bavi se proizvodnjom poljoprivrednih mašina pod brendom u vlasništvu Grupe pod nazivom IMPEXSYSTEM.

Inženjeri i profesionalci grade montažne i mašinske sale za skladištenje mašina, izvrše kompletnu izgradnju hladnih skladišta, prave kontejnerske tilter-e (dizalice) ili prenosnike za kupce a takođe za jedinstvene specifične porudžbine.

5. M-Gold d.o.o.

M-Gold d.o.o. je osnovan 2020. godine za projektovanje i građevinske aktivnosti poljoprivrednih potreba uglavnom M-Inpex d.o.o. i Grupe takođe za spoljne stranke. Kompanija priprema i realizuje tenderske projekte kao i za spoljne partnere. Ostvarila je promet od 100 hiljada EUR za prvu godinu u poslovnoj 2020 godini.

6. Biokál International d.o.o.

Biokál je biološki pesticid koji je 1993- godine bio je posvećen humanoj medicini i biološkoj zaštiti useva. Kako je u to vreme mentalnost bila zatvorena - način razmišljanja, posebno visoka cena proizvoda teško da je bio prihvatljiv za ljude a Biokál je definitivno bio roba za posao.

U današnje vreme, prirodna rešenja su sve popularnija što pomaže ovom izumu starom skoro 30 godina da bude vidljiviji i dostupniji na tržištu. Porodica pronalazača je uvek bila u dobrom poslovnom odnosu sa vlasnikom Input Grupe.

Grupa je 2020. godine odlučila da spoji Biokál International d.o.o. preuzimanjem 2020. godine u Grupu. Od početka saradnje, Biokál je prošao kroz snažan razvoj, i do sada kompletna linija proizvoda pomaže uzgajivačima da zaštite svoje biljke.

Uzlazni rezultati se prepoznaju tokom saradnje, iako je promet za prvu godinu 50 hiljada EUR. Grupa očekuje i predviđa veliku budućnost za ovu proizvodnu aktivnost i planiranje proširenja kapaciteta prodaje. Linija proizvoda je veoma inovativna, obezbeđuje kombinovane efekte balzama, alarma insekata i gljivičnog naseljenara.

7. M-Aqua d.o.o.

Posvećeni član Grupe u oblasti zaštite bioloških useva takođe ekskluzivni distributer biokál linije proizvoda. Preduzeće je osnovano pre godinu dana i uspešno ostvarilo promet od približno 100 hiljada EUR. M-Aqua d.o.o. traži nove potencijalne kupce, promoviše biološke pesticide u kontinuitetu dok se članovi Grupe suočavaju sa izazovnim zahtevima tržišta zbog očekivane proizvodnje bez hemikalija.

Morainput logó
M input logó
Maros farmer logó
M Aqua logó
Biokal logó
Inpex logó
M gold logó